Artist in residence

05.10.2019

A brief description of project and work during my time as 'artist in residence' at OBRAS foundation, Portugal.

As artist in residence I worked with developing the concept of 'Natural opera'. I was both working with improvisation to find what came natural to my own voice. And at the same time reserching historical ways of singing and using the voice. It took me back to primitive sounds such as cry or call for animals(e.g swedish "kulning") and being inspired by the sounds that has come natural for humans before the convention of modern genres took over. Conventional opera has also been a part of the project though, since it is also a way to find a free voice, through deep breathing and relaxation. So, the aim has been a free voice used achousticly, without the boundaries of voiceboxes or genres.

The same applies to the dancing and theatre parts, all working together in the "natural opera" concept.

My work at OBRAS resulted in:
A performance
, with masks, recorded in the castle of Evoramonte.
One choreography, which I performed in a lake naturally created in an abandoned marble quarry.
Some pieces of music
A lot of poems

Blog from OBRAS in Swedish

The following part is in Swedish. If You are unable to read anything in Swedish but want to- do not hesitate to contact me and I will do my best to retell the story in english.

02.10.2019

Jag befinner mig för närvarande i Portugal då jag fick en inbjudan att bli 'artist in residence' på OBRAS foundation i Évoramonte. En månad är jag här i september och oktober och arbetar med ett koncept jag kommit att kalla "naturopera".

'Naturopera' då min passion för det musikdramatiska alltid genomsyrar mitt scenkonstnärliga arbete och för att jag vill peka på något som går bortom röstfack och genrer. Ibland behöver man en kulning eller en "beltad" ton för att uttrycka något. Mitt mål är att hitta en akustisk form av sång som utnyttjar röstens möjligheter och flexibilitet i syfte att utgå från uttryckets behov av rösten.

OBRAS foundation i Évoramonte... På denna varma plats nära spanska gränsen fullkomligt kryllar det av historiska lämningar, inspirerande omgivningar och kreativa människor. Jag blev intresserad av områdets marmorbrott som spelplats och började utforska dem.

Akustiken i marmorbrotten är något utöver det vanliga. Står man nära intill ett stort marmorblock och ger den en ett lätt tjo ton studsar en kraftig ton tillbaka. I vissa av marmorbrotten liksom böjde sig frekvenserna i ekot av den ursprungliga tonen på sin väg tillbaka. I andra ekade tonen fram och tillbaka och stannade länge kvar innan den slutligen tonade ut. Detta gjorde att jag även kunde experimentera med harmoniska klanger och stämmor till min egen röst i ekot från kärntonen.

Söndag 29/9 i ett stort övergivet brott som lämnat efter sig en sjö spelade vi in en koreografi jag arbetat på intensivt under en period. Jag koreograferade till musik av "the insects" som var generösa att skicka mig ljudfiler i ursprungligt format.


Hittills under min tid som artist in residens har jag även framställt en föreställning med Torbjörn Alströms fantastiska sångmasker som medspelare: 

Föreställningen kallar jag Mask och Människa, eller Mask and Man på engelska. För varje masks karaktär har jag komponerat ett musikaliskt tema. Maskerna upptäcker sig själva vilket musiken försöker återspegla. De kommunicerar med sång, men saknar vokabulär. Delar ur föreställningen spelades på OBRAS för internationell publik i denna korridor:

Föreställningen i sin helhet utformades efter inspiration av Évoramonte slotts akustik och arkitektur. Jag fick lov att utforska slottet helt på egen hand  vilket gav mig mycket skaparglädje och nya idéer. Tanken var att utnyttja de möjligheter som slottsrummet innebar med sina stora pelare, fönsterblecken, intilliggande rum och till och med öppna spis. Provföreställningen i korridoren visade dock att spelplatsen är flexibel.
2/10 spelade jag in föreställningen i detta slottsrum: