Barocka harmonier

-En sammanflätning av stråk och sång

Maria Hansson, klassisk sopran, och Avec Strings presenterar tillsammans ett konsertprogram under namnet; Barocka Harmonier: En Sammanflätning av Stråk och Sång.

Samtliga musiker i ensemblen är utbildade på Sveriges musikhögskolor, bl.a Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Med en stor kärlek för barockmusik och en omfattande erfarenhet inom frilansbranschen, har de på olika håll arbetat inom många olika projekt, bland annat med popartisten Ken Ring, Musik i Syd, Artist in Residence i Portugal, Hollywood Fringe Festival, Nordic Song Festival och Stockholm Concert Orchestra.

Hur låter ett arrangemang skrivet för luta och sång anpassat till stråktrio?  I detta konsertprogram har ensemblen valt att låta sången och stråktonerna mötas i deras personliga favoritstycken från barockepoken som de med lekfullhet och fokus på det musikaliska uttrycket anpassar till sin unika sättning. Programmet bjuder på allt vad barockmusiken har att erbjuda från sväng till djupa affekter.


Avec Strings består av:
Agnes Scherwin- Violin
Helena Bäckman- Viola
Dorotea Dragodan- Cello
Lyssna på och läs mer om Avec Strings här: